yourwaytotheicttop

  • Home
  • Interpretatiebijeenkomsten nieuwe kwalificatiedossiers

Interpretatiebijeenkomsten nieuwe kwalificatiedossiers

Ontwikkelingen als blockchain, internet of things en cybersecurity zijn bijna dagelijks in het nieuws. Om ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen binnen het ICT-vakgebied een plek krijgen in het onderwijs, is er door stakeholders uit zowel onderwijs als bedrijfsleven hard gewerkt aan een update van de kwalificatiedossiers Applicatieontwikkeling, ICT- en mediabeheer en ICT-support. Dit heeft geleid tot een nieuwe, geactualiseerde ICT-kwalificatiestructuur. Eind vorig jaar is deze formeel goedgekeurd door het ministerie. Dit betekent dat het scholingsveld vanaf volgend jaar aan de slag gaat met het opleiden van studenten via de dossiers ICT-support, IT Systems and Devices en Software Development.

Kwalificatiedossiers kenmerken zich door een hoge mate van abstractie. Merknamen, contexten en details worden zoveel mogelijk vermeden. Om te voorkomen dat je elk jaar opnieuw de dossiers aan dient te passen. Dit biedt vele mogelijkheden voor het onderwijs. Tegelijkertijd dwingt het tot het maken van keuzes ten behoeve van de ontwikkeling van leermiddelen en examens. . In opdracht van het scholingsveld organiseert Stichting Praktijkleren daarom regionale interpretatiebijeenkomsten met stakeholders uit zowel onderwijs als bedrijfsleven. Nadrukkelijk zijn daarbij ook de ontwikkelaars vanuit Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en vertegenwoordigers vanuit het hbo uitgenodigd.

Op 14 juni jongstleden vond de tweede interpretatiebijeenkomst plaats in regio Zuidoost. Ook deze bijeenkomst was een groot succes. Mede door de constructieve, betrokken en inhoudelijke gesprekken die gevoerd zijn en vanwege de grote opkomst. Samen met de eerder genoemde stakeholders gingen ongeveer 70 docenten en opleidingsmanagers tijdens deze dag met elkaar in gesprek over: 

  • Welke kennis- en praktijkinformatie moet de beginnend beroepsbeoefenaar hebben en op welk beheersingsniveau?
  • Wat is de essentie van het beroep en welke keuzes hebben we te maken m.b.t. representativiteit?
  • Wat betekenen de nieuwe kwalificatiedossiers voor onderwijs en examinering?

Doel van de interpretatiebijeenkomsten is om te komen tot een vertaling van de inhoud van de kwalificatiedossiers naar onderwijs en examinering, zodat deze flexibel en toekomstbestendig zijn. Na de zomervakantie worden de resultaten gepresenteerd op de website van Stichting Praktijkleren.

 

0
0
0
s2sdefault