yourwaytotheicttop

  • Home
  • Project Hybride Docent gepresenteerd tijdens ECP-jaarcongres

Project Hybride Docent gepresenteerd tijdens ECP-jaarcongres

Tijdens het Jaarcongres van ECP is vanuit de Human Capital Agenda ICT het project Hybride Docent gepresenteerd. Na een periode van verkenning was dit het moment voor Ben Visscher van ROC van Amsterdam, Theo Ribbink van Isential en Louis Spaninks van CA-ICT om de beoogde doelstellingen toe te lichten en een start te maken met het project.

Vanwege de vergrijzing binnen het lerarenkorps weten we al een tijd dat er een toekomstig tekort aan ICT-docenten te verwachten valt. Vandaar dat de afgelopen periode diverse partijen vanuit onderwijs en bedrijfsleven, samen met de branches in de sector en UWV, de problematiek verkend hebben.

Ben Visscher van het onderwijscluster ICT lichtte namens het middelbaar beroepsonderwijs de doelen toe. Aan de ene kant is het van belang om actuele kennis en expertise vanuit het bedrijfsleven het onderwijs in te halen en om docenten en vakspecialisten aan elkaar te koppelen. Aan de andere kant zijn er wellicht zij-instromers vanuit het onderwijs of professionals vanuit het bedrijfsleven geïntereseerd in een carrière binnen het ICT-onderwijs. Dat kan ook part-time in combinatie met een baan in het bedrijfsleven. Allerlei mogelijkheden om te anticiperen op het te verwachten tekort. Louis Spaninks lichtte tijdens de presentatie bij ECP toe dat er natuurlijk nog veel problemen zijn te overwinnen. Een daarvan is de regelgeving met betrekking tot de docentenbevoegdheid, waardoor het soms lastig is om bedrijfsleven te betrekken bij het onderwijs als het gaat om het primaire proces. De sprekers benaderden dat er regionale voorbeelden zijn, waarbij die samenwerking al georganiseerd is, gerelateerd aan diverse doelstellingen die raakvlakken hebben met de Hybride Docent.

House Of DigitalSmart Makers EducationCyber Security Centre MRA

Dat het onderwerp leeft, blijkt uit de belangstelling voor deze presentatie. De zaal zat helemaal vol en bestond uit een goede afspiegeling van betrokkenen: overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Het leverde na de presentatie dan ook een interessante discussie op waarin problemen en mogelijkheden werden verkend en er vooral positief gereageerd werd op dit initiatief. De bedoeling van het project is om nu klein te starten met het inrichten van een docentenpool. Het doel is om daar waar er vanwege tekorten een docent nodig is, dit via een pool te kunnen faciliteren. Daarnaast wordt deze pool gebruikt om het scholingstraject te faciliteren voor geïntereseerden die nog extra kennis nodig hebben. De volgende stap wordt het indienen van een aanvraag voor subsidie om verder op te schalen en om meer partijen bij de uitvoering te betrekken.

 

0
0
0
s2sdefault